دستورالعمل بعد از تحویل پروتز ایمپلنت

بیماری گرامی هم اکنون که پروتز های متکی بر ایمپلنت خود را دریافت نموده اید نکاتی در رابطه با نحوه نگهداری ، رعایت بهداشت و رژیم غذایی یادآوری می گردد.

ایمپلنت های شما تاکنون در معرض نیرو قرار نگرفته بودند از هم اکنون به دلیل قرار گرفتن دندانها بر روی آنها تحت نیروهای مختلف قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که استخوان فک در اطراف ایمپلنت ها به نیروهای ابتدایی واکنش نشان میدهند. لذا ضروری است تا به این استخوان فرصت کافی داده شود تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. از این رو زمان یک ماهه برای برقراری شرایط مطلوب استخوان در نظر گرفته می‌شود

ادامه مطلب …