ارتودنسی ملاصدرا  مراقبت های بعد از درمان ارتودنسی ortodensy 1 180x180

مراقبت های بعد از درمان ارتودنسی

معرفی درمان ارتودنسی، درمان روابط نامناسب فکی و جفت شدن غلط دندان ها و ردیف کردن دندان ها ی نامنظم می باشد. تشخیص پیشگیری و درمان توسـط دندانپزشکان متخـصص ارتودنـسی انجام می گردد.