درمان ریشه  مراقبت بعد از درمان ریشه reshe 1 180x180

مراقبت بعد از درمان ریشه

معرفی درمان پالپ یا مغز دندان، منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد،