نمونه کارهای درمان لمینیت مرکزتخصصی ایمپلنت و زیبایی ملاصدرا

نمونه کارهای درمان ونیر کامپوزیت مرکز تخصصی ایمپلنت و زیبایی ملاصدرا

تصاویری از حضور هنرمندان درمرکز تخصصی ایمپلنت و زیبایی ملاصدرا

تصاویری از تجهیزات مرکز تخصصی ایمپلنت و زیبایی ملاصدرا

تصاویری از پرسنل مرکز تخصصی ایمپلنت وزیبایی ملاصدرا