تخصصشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر غلامرضا محمدیایمپلنت و کاشت دندان11-1611-1611-1611-1611-16
دکتروحید محمدیپروتز10-2010-2010-2010-2010-20
دکتر بهاره طبرسیدرمان ریشه10-1410-14
دکترمحمدرضا قدسدرمان ریشه10-17
دکترفرهاد جعفریارتودنسی10-14
دکترنرگس خوشروترمیمی و زیبایی10-1710-17
دکتر صفاریترمیمی و زیبایی16-1916-19
دکتررامین فهیماترمیمی و زیبایی10-1410-1410-14
دکتر حقیلثه16-19
دکتر رضا نوریفک و صورت18-20