معرفی درمان
پالپ یا مغز دندان، منطقه ای نرم در مرکز دندان می باشد. در این منطقه علاوه بر عصب، عروق خونی نیز قرار دارد. وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد،

دندانپزشک برای نجات دندان، درمان ریشه (عصب کشی)می نماید. دندانپزشک با استفاده از تزریق موضعی، دندان را بی حس کرده و پوسیدگی تاج دندان را بر می دارد.  با استفاده از میله های بسیار باریک به نام فایل،اعصاب و عروق خونی ریشه را خارج کرده، دیواره کانال ریشه سوهان زده می شود تا هم باقیامنده بافت عصب خارج شود و هم کانال دندان وسیع تر گردد. سپس کانال ریشه شستشو داده می شود. پس از خشک کردن، کانال ریشه با مواد مخصوص کامل پر شده و تاج دندان بازسازی می شود. چون معمولا سطح وسیعی از تاج دندان تحلیل رفته است، با استفاده از پین های مخصوص استحکام تاج بیشتر می گردد.

مراقبت های بعد از درمان
• تا ۱ ساعت پس از انجام کاز غذا میل نشود
• تا زمان پر شدن تاج و قرار گرفتن روکش,ترجیحابا سمت عصب کشی شده غذای میل نشود
• آنتی بیوتیک و داروی تجویز شده توسط دندانپزشک کامل و سر ساعت استفاده شود.
• به علت شکننده بودن دندان عصب کشی شده، احتمال نیاز به روکش زیاد می باشد،لذا قـبل از روکـش با احـتیاط از دنـدان استفاده شـود.
• شایان ذکر است که همه درمان های پزشکی با درصدی از شکست همراه است ، که به علت شرایط خاص این درمان، این درصد تقریبا بالا میباشد
• احتمال وجود درد پس از درمان ریشه کاملا طبیعی است و ممکن است بین ۱۰ الی ۱۴ روز به طول بی انجامد.جهت کنترل درد ازمسکن های تجویز شده توسط دندانپزشک استفاده شود

مراقبت های بعد از درمان ریشه
عــوارض احتـمالیاقدامات لازم
احساس بر آمدگی دندانبرای کوتاه کردن پرکردگی دندان به کلینیک مراجعه شود.
درد دندانممکن است تا یک ماه ادامه یابد استفاده از مسکن تجویز شده توسط دندانپزشک
عفونت دنداناستفاده از آنتی بیوتیک های تجویز شده توسط دندانپزشک
شکسته شدن تاجگذاشتن روکش حداکثر یک ماه پس از عصب کشی
درددر صورت تداوم، مراجعه به دندانپزشک