اوردنچر

اوردنچر چیست؟

اوردنچر نوعی درمان پروتز دندانی متحرک و در واقع دست دندان کاملی است که در دهان بر روی تعدادی پایه قرار میگیرد. این پایه ها می توانند دندان های بیمار باشند که عصب کشی شده و کوتاه می شوند تا در زیر دست دندان قرار بگیرند و یا این پایه ها می توانند ایمپلنت هایی باشند که در فک بیمار قرار داده شده اند . یکی از عوامل تعیین کننده تعداد ایمپلنت ها ، میزان استخوان باقیمانده و میزان تحلیل استخوان می باشد . هم چنین وضعیت فک مقابل یعنی با دندان و یا بی دندان فک مقابل هم در تعیین تعداد ایمپلنت ها موثر است . حداقل تعداد ایمپلنت مورد نیاز برای اوردنچر فک پایین ۲ عدد و حداکثر ۴ عدد می باشد ، همچنین حداقل تعداد ایمپلنت لازم اوردنچر فک بالا ۴ عدد می باشد . قرار داشتن این پایه ها باعث می شود که دست دندان ثبات و کارایی بسیار بهتری پیدا کند . اوردنچر توسط بیمار قابل برداشتن و تمیز کردن می باشد در حالی که پروتز های ثابت این خصوصیت را ندارند . راحتی اوردنچر نسبت به پروتز کامل دندان بیشتر است اما در مقایسه با پروتز های ثابت قدرتت کمتری دارد . اما در عوض تعداد ایمپلنت ها و در نتیجه هزینه کمتری برای درمان لازم است . امکان خارج کردن پروتز از دهان در شب باعث می شود تا فک و مفاصل و استخوان های درگیر فشار کمتری را تحمل کنند و بهداشت دهان آسان تر انجام خواهد شد . تجمع غذا در زیر و اطراف پروتز کمتر خواهد بود . بعضی قسمت های فک که استخوان کافی ندارند را می توان از طرح درمان خارج کرد تا نیازی به پیوند استخوان نباشد. ایمپلنت کاشته شده در فک باعث حفظ استخوان و جلوگیری از تحلیل آن می شود و همچنین باعث می شود که لثه فشار کمتری را تحمل کند .

ادامه مطلب …